HUSK INDKALDELSE TIL SYN

16. oktober 2020

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 1. oktober 2020 tilsidesat udlejers krav om istandsættelse, da udlejer ikke havde indkaldt til fraflytningssyn (dissens).

Lejer var behørigt indkaldt til fraflytningssynet, men udlejer mødte ikke op på det aftalte tidspunkt. Udlejer gennemførte efterfølgende fraflytningssynet uden lejers deltagelse.

Huslejenævnets flertal fandt, at udlejer dermed havde forsømt sin pligt til at indkalde lejer til fraflytningssyn, og det skulle komme udlejer til skade, at han ikke mødte til det oprindeligt indkaldte syn.

Du kan læse Huslejenævnets afgørelse her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)