HUSK INDKALDELSE TIL SYN

16. oktober 2020

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 1. oktober 2020 tilsidesat udlejers krav om istandsættelse, da udlejer ikke havde indkaldt til fraflytningssyn (dissens).

Lejer var behørigt indkaldt til fraflytningssynet, men udlejer mødte ikke op på det aftalte tidspunkt. Udlejer gennemførte efterfølgende fraflytningssynet uden lejers deltagelse.

Huslejenævnets flertal fandt, at udlejer dermed havde forsømt sin pligt til at indkalde lejer til fraflytningssyn, og det skulle komme udlejer til skade, at han ikke mødte til det oprindeligt indkaldte syn.

Du kan læse Huslejenævnets afgørelse her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.02.2021 CORONA CTR. FLYTTESYN
16.12.2020 KRAV REDUCERET
03.12.2020 JULE- & NYTÅRSLUKKET

Vis alle (219)