INGEN FORMKRAV TIL NPI-REGULERING

17. september 2019

Retten i Odense har ved en dom af 11. september 2019 fastslået, at det ikke er et lovkrav til den aftalte regulering efter nettoprisindeks i lejekontraktens § 11, at der er henvist til bestemmelse i lejelovens § 53, stk. 2.

Det blev ligeledes fastslået, at der ikke er formkrav til meddelelsen til lejeren om stigning i nettoprisindekset.

Du kan læse byrettens dom her.

Note: Skal du aftale en regulering efter nettoprisindeks i lejekontrakten, kan du på medlemsområdet finde hjælp til formuleringen. Der finder du også et udkast til, hvorledes meddelelsen til lejer kan se ud. Bruger du disse hjælpemidler, burde de problemer som udlejer havde i byretssagen kunne undgås.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)