UAUTORISERET TYPEFORMULAR

22. april 2024

Retten i Odense har ved en dom af 4. januar 2024 påagt udlejer at tilbagebetale depositummet på 21.900,00 kr.

Et af sagens punkter var, hvorvidt lejer havde fået en autoriseret typeformular udleveret. Lejekontrakten var indgået på typeformular A, 9. udgave. Lejer gjorde gældende, at der alene var udleveret side 1-6, hvorfor typeformularen var uautoriseret.

Parterne afgav for retten modstridende forklaringer om, hvorvidt lejekontrakten var vedlagt de almindelige bestemmelse, dvs. side 7-14. På baggrund af bevisførelsen fandt retten, at lejer ikke havde fået en autorisret lejekontrakt, hvorfor der ikke kunne kræves nogen istandsættelse fra lejer.

Dommen fra byretten kan læses her.

HUSK – lejer skal altid have udleveret den fulde lejekontrakt, dvs. side 1-14. For en sikkerheds skyld kan der i § 11 anføres følgende:

Lejer bekræfter med sin underskrift på nærværende kontrakt samtidig at have modtaget “VEJLEDNING for beboelse”, side 8-14, til typeformular A, 10. udgave af 1. september 2022.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)