ISTANDSÆTTELSESKRAV SKAL VÆRE KLARE

22. april 2024

Det er en forudsætning for at få godkendt sine krav om istandsættelse, at der ved fraflytningssynet rejses krav, der klart og tydeligt gør det klart for lejer, hvilke istandsættelsesarbejder lejer hæfter for.

Spørgsmålet om istandsættelseskravenes klarhed har Huslejenævnet i Odense ved en afgørelse af 8. april 2024 taget stilling til.

Nævnet lagde til grund, at det ikke fremgik af fraflytningsrapporten, hvad der skulle udbedres. Rapportens to skemaer vedrørende lejemålets stand var krydset over med et stort kryds, og i øvrigt ikke udfyldt. Lejer kunne således ikke udlede, hvilke konkrete krav som lejer skulle pålægges at betale for.

Udlejer skulle som følge heraf tilbagebetale lejers depositum. Da lejer fik fuldt ud medhold i sagen, blev udlejer samtidig pålagt at betale et tillægsgebyr på 6.597,00 kr.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)