LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS

13. november 2023

Huslejenævnet i Odense har i september 2023 besigtiget et lejemål, hvor spørgsmålet om lejens størrelse var til behandling.

Lejen var iht. aftalen om nettoprisindeksering i lejekontrakten reguleret pr. 1.1.2023 til årligt 76.824 kr., hvilket svarer til 1.396,80 kr. pr. kvm.

Huslejenævnet fandt efter en besigtigelse af det lejede, at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, og lejen blev derfor nedsat til 63.250,00 kr., ekskl. forbrug, svarende til 1.150,00 kr.  pr. kvm.

Lejer kunne pga. reguleringen pr. 1.1.23 kræve tilbagebetaling fra 1.1. og frem til sagens afgørelse. Afgørelsen kan læses her.

Den godkendte leje er absolut i den høje ende af, hvad Huslejenævnet normalt godkender som lejen i “småhuse”.  Afgørelsen skal således ikke tages som et generelt udtryk for “småhuslejen”.

Bemærk også, at hver gang lejen reguleres f.eks. efter nettoprisindekset, så starter der en ny tilbagebetalingsperiode, jf. lejelovens § 40, stk. 2. Så vær meget opmærksom på, hvad lejen bliver pr. kvm efter reguleringen af lejen. Også selv om reguleringen efter oktober indeks kun er 0,5%.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.02.2024 GENERALFORSAMLING 2024
20.02.2024 PÅSKELUKKET
20.02.2024 KRAV TIL FRAFLYTNINGSRAPPORTEN

Vis alle (351)