KRAV OM SKRIFTLIGHED

12. maj 2020

Lejelovgivningen giver mulighed for, at parterne kan aftale digitalt kommunikation, jf. lejelovens § 4, stk. 2. Men det er ikke muligt at sende opsigelser af lejer eller påkrav til lejer pr. mail, jf. lejelovens § 4, stk. 3.

Det betyder også, at hvis lejer har en indsigelse mod en opsigelse af lejemålet, er det ikke tilstrækkeligt, at lejers indsigelse er sendt pr. mail.

Højesteret har i en dom af 5. maj 2020 i sag BS-40269/2019 fastslået, at en indsigelse fremsendt pr. mail ikke er tilstrækkelig, heller ikke selv om parterne under lejeforholdets beståen har kommunikeret via mail.

Du kan finde dommen fra Højesteret her.

Dommen fra Landsretten.

Dommen fra Byretten.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)