KRAV OM SKRIFTLIGHED

12. maj 2020

Lejelovgivningen giver mulighed for, at parterne kan aftale digitalt kommunikation, jf. lejelovens § 4, stk. 2. Men det er ikke muligt at sende opsigelser af lejer eller påkrav til lejer pr. mail, jf. lejelovens § 4, stk. 3.

Det betyder også, at hvis lejer har en indsigelse mod en opsigelse af lejemålet, er det ikke tilstrækkeligt, at lejers indsigelse er sendt pr. mail.

Højesteret har i en dom af 5. maj 2020 i sag BS-40269/2019 fastslået, at en indsigelse fremsendt pr. mail ikke er tilstrækkelig, heller ikke selv om parterne under lejeforholdets beståen har kommunikeret via mail.

Du kan finde dommen fra Højesteret her.

Dommen fra Landsretten.

Dommen fra Byretten.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.05.2023 BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE
18.04.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS
18.04.2023 AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

Vis alle (316)