LEJERS MISLIGHOLDELSE

17. september 2020

Huslejenævnet i Middelfart har truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt lejer ved fraflytning hæfter for misligholdelse af det lejede.

Misligholdelsen bestod i, at lejer – til trods for aftalen i lejekontraktens § 11 – havde røget i det lejede, så det lejede fremstod præget af nikotin ved lejernes fraflytning.

Lejeaftalen var indgået på en uautoriseret typeformular, hvorfor udlejer havde pligten til indvendig vedligeholdelse.

Efter besigtigelse af det lejede pålagde Huslejenævnet bl..a lejerne at betale for maling med nikotinspærre på vægge, lofter og træværk. Den efterfølgende maling af vægge, lofter og træværk kunne ikke pålægges lejerne, da udlejer pga. den uautoriserede typeformular havde overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse.

Du kan læse Huslejenævnets afgørelse her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)