INDBERETNING AF LEJERSKIFT

21. december 2015

Administrationsservice Fyn har ved brev af 23. november 2015 orienteret udlejer om regelændringerne vedrørende indberetning af flyttemeddelelser ved lejerskifte. Ændringerne betyder, at der nu stilles krav om, at lejer skal oplyse sit cvr/cpr.nr for at blive tilmeldt som el-forbruger, og samtidig skal lejer selv aktivt vælge en el-leverandør.

Ændringerne giver en del udfordringer. Bl.a. bliver ejendomsejere automatisk registreret som el-forbrugere af det lejede, hvis lejer ikke vælger el-leverandør! Desuden giver ændringen anledning til en del problematikker ift. opbevaring af personfølsomme data, fremsendelse af personfølsomme data samt fuldmagt til at få disse personoplysninger.

Under medlemsområdet har vi lavet et punkt, hvor du kan finde samtykkeerklæring, forslag til formulering i lejekontraktens § 11 samt fremsendelse af oplysningerne til Administrationsservice Fyn. Vi håber, at dette kan være en hjælp til at tackle disse nye administrative forpligtelser.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
12.05.2020 VEDLIGEHOLDELSESPLAN
12.05.2020 KRAV OM SKRIFTLIGHED
23.04.2020 LOVFORSLAG FREMSAT

Vis alle (201)