ISTANDSÆTTELSE GODKENDT

21. april 2022

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 28. marts 2022 godkendt udlejers krav om istandsættelse ved fraflytning.

Lejer var flyttet ind den 15. december 2019, og der blev afholdt fraflytningssyn den 15. oktober 2021. Ved fraflytningssynet blev der udfærdiget en fraflytningsrapport, som lejer modtog en kopi af.

På fraflytningsrapporten var angivet to underskriftsfelter, 1) lejer kunne kvittere for modtagelsen af rapporten, og 2) parterne er enige om den vedligeholdelsesstand for lejemålet, de fremgår af skemaet og de ovenfor anførte særlige bemærkninger og om, at de arbejder, som parterne har aftalt akl gennemføres i forbindelse med fraflytningen, udføres for lejerens regning.

Da lejer med sin underskrift havde anerkendt istandsættelseskravene, og da aftalen bl.a. henset til istandsættelsesudgifternes størrelse ikke kunne anses for værende urimelige, godkendte huslejenævnet omfanget af istandsættelse samt afregning af depositum.

Du kan læse afgørelsen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)