FREMKOMST AF BETALINGSPÅKRAV

10. december 2018

Udlejer sendte påkrav om betaling af forfalden husleje med både almindelig og anbefalet brev af 13. december 2017. Udlejer ophævede lejemålet den 3. januar 2018.

Det fremgik af track & trace, at påkravet forgæves var forsøgt afleveret den 14. december 2017, og at posten ville sende en besked om, hvornår lejer kunne hente forsendelsen. Beskeden ville typisk blive sendt næste hverdag.

Lejer påstod, at hun ikke havde modtaget det anbefalede brev og heller ikke postens besked om afhentningsmulighed.

Både fogedretten og landsretten fandt, at udlejer ikke havde godtgjort at påkravet var kommet frem før tidligst den 20. december 2017, hvor det almindelige brev formodentlig var kommet frem.

Ophævelsen var derfor sket inden udløbet af påkravsfristen og dermed i strid med LL § 93, stk. 2.

Ved vurderingen lagde retten især vægt på, at U på grund af formuleringen i track and trace ikke havde kunnet dokumentere, at beskeden om mulighed for afhentning af det anbefalede brev var kommet frem til lejer.

Afgørelsen er refereret i Huset Jura, nr. 8.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
04.07.2022 NY TYPEFORMULAR, HVORNÅR?
04.07.2022 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LEJELOVEN
04.07.2022 UDLEJERS AFREGNING GODKENDT

Vis alle (270)