BETALING FOR BRUG AF VASKERI

11. september 2015

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 20. august 2015 godkendt, at lejerne skal betale et fast månedligt beløb for brug af ejendommens fællesvaskeri:

“Ved brev af 7. april 2015 har Lejernes LO Fyn på vegne af lejerne anmodet huslejenævnet om at pålægge udlejer at tilbagebetale det beløb, som udlejer i lejeperioden har krævet som betaling for vask ved siden af huslejen.

Lejerne er: Emilie F. Alhgreen og Mads R. Beyer v/ Lejernes LO Fyn

Udlejer er: Carlsgade 8 ApS v/ Ejendomsforeningen Fyn.

Lejeforholdet begyndte d. 1. februar 2014, og lejerne fraflyttede lejemålet d. 15. august 2014.

I lejekontraktens § 1 er det aftalt, at lejerne har brugsret til fællesvaskeri. Det følger af lejekontraktens § 3, at lejerne betaler 150,00 kr. pr. måned for brug af vaskeri.

Udlejers repræsentant har overfor nævnet fastholdt kravet mod lejerne.

Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE

Nævnet har i medfør af lejelovens § 106 vedtaget at godkende, at lejerne betaler for brug af vaskeri.

BEGRUNDELSE

Nævnet har lagt til grund,

at                   det mellem parterne i lejekontraktens § 1 er aftalt, at lejerne har brugsret til fællesvaskeri,

at                   det mellem parterne i lejekontraktens § 3 er aftalt, at lejerne betaler 150,00 kr. månedligt for brug af vaskeri, som opkræves sammen med lejen, og

at                   udlejer derfor berettiget har krævet betaling for vaskeri ved siden af lejen.

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt sagens parter er uenige i nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden for en frist på 4uger indbringes for boligretten. Dette sker ved udtagelse af stævning, som indgives til Retten i Odense, Albanigade 28, 5000 Odense C.

Hverken nævnet eller boligretten kan hjælpe parterne med at få sagen indbragt. Hvis man ønsker hjælp til at få udfærdiget en stævning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, kan der søges bistand hos en advokat.”

Huslejenævnets afgørelse i sag 15-113, Carlsgade 8, 4. tv., 5000 Odense C.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)