UNDERSKRIFT PÅ RAPPORT

15. oktober 2021

Huslejenævnet i Odense har den 15. oktober truffet afgørelse i en fraflytningstvist. Huslejenævnet pålagde lejeren at betale for istandsættelse iht. fraflytningsrapport. Det skal dog bemærkes, at udlejer under sagens behandling af egen drift havde reduceret udgiften til gulv og frafaldet krav om udskiftning af pakninger.

Afgørelsen blev begrundet med, at lejer med sin underskrift på fraflytningsrapporten havde accepteret udlejeres krav om istandsættelse.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen ses at være i tråd med den praksis, der ses at være gældende i både de Københavnske og Århusianske Huslejenævn. Det skal dog bemærkes, at en sådan aftale mellem parterne ikke må være åbenlys urimelig.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
23.11.2022 LEJFORHØJELSE, SMÅHUS
23.11.2022 VEJLEDNING OM "HUSLEJELOFT"
23.11.2022 OPDATERET TYPEFORMULAR

Vis alle (294)