OPDATERET TYPEFORMULAR

23. november 2022

Indenrigs- og boligministeriet har fået rettet en del af de fejl, der var i den udgave af typeformular A, 10. udgave, der var publiceret.

Kendte fejl, der er blevet rettet:

  • felter med beløb blev tidligere venstrestillet, det er nu rettet så de er højrestillet.
  • tekstfelter, hvor der blev benyttet f.eks. g, j, p og q, blev tidligere beskåret.
  • datofelter, hvor der tidligere blev benyttet engelsk datoformulering, er nu frifelter.
  • i § 6 kunne en afkrydsning, der var forkert ikke ændres eller fjernes. Det kan nu ske.

På medlemsområdet er forslagene til typeformular i “småejendomme” og “store ejendomme” nu opdateret til den nye version. Ligesom du kan finde en “ren” typeformular A, 10. udgave.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)