NY LEJELOV PÅ VEJ

26. juni 2020

I lejelovsforligt i 2014 blev det mellem parterne aftalt, at der skulle ske en forenkling/sammenskrivning af de to boliglejelovgivninger, lejeloven og boligreguleringsloven. . Formålet med sammenskrivningen er at skrabe et bedre overblik over samt forenkle lejelovgivningen. Der er derfor som udgangspunkt tale om en “teknisk sammenskrivning” af de gældende regelsæt. .

Der er således ikke umiddelbart tiltænkt, at der skal ske ændringer i indholdet og retsvirkninger for hverken lejer eller udlejer.

Lovforslagene er sendt til høring, og du kan læse dem her:

Lov om lejeforhold.

Lov om boligforhold.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.05.2022 NY TYPEFORMULAR - HVORNÅR?
21.04.2022 ISTANDSÆTTELSE GODKENDT
21.04.2022 "TABERGEBYR"

Vis alle (260)