NY LEJELOV PÅ VEJ

26. juni 2020

I lejelovsforligt i 2014 blev det mellem parterne aftalt, at der skulle ske en forenkling/sammenskrivning af de to boliglejelovgivninger, lejeloven og boligreguleringsloven. . Formålet med sammenskrivningen er at skrabe et bedre overblik over samt forenkle lejelovgivningen. Der er derfor som udgangspunkt tale om en “teknisk sammenskrivning” af de gældende regelsæt. .

Der er således ikke umiddelbart tiltænkt, at der skal ske ændringer i indholdet og retsvirkninger for hverken lejer eller udlejer.

Lovforslagene er sendt til høring, og du kan læse dem her:

Lov om lejeforhold.

Lov om boligforhold.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)