KRAV TIL FRAFLYTNINGSRAPPORTEN

20. februar 2024

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 5. februar 2024 tilsidesat udlejers krav om gulvbehandling ved fraflytning.

Nævnet har begrundet tilsidesættelsen med, at udlejers istandsættelseskrav ikke var tilstrækkeligt klart angivet. I fraflytningsrapporten var der angivet et “A” ud for gulvene, men “A” dækkede over flere forskellige behandlinger, og der var endvidere ikke angivet en efterbehandling.

Afgørelsen kan læses her.

Det forekommer dog en smule regid helt at tilsidesætte kravet bedømt ud fra nævnets begrundelse. Men afgørelsen viser, at der er vigtigt, at der rejses præcise og klare krav om istandsættelse.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)