SKIMMELSVAMPLISTE SKAL VÆK

24. maj 2016

Lejernes Landsorganisation i Horsens har i flere år haft en liste på deres hjemmeside over ejendomme, der på et tidspunkt har fået konstateret skimmelsvamp – uanset årsagen til skimmelsvampen

Vi har i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark haft en klagesag ved Datatilsynet over denne liste.

Datatilsynet har i en afgørelse af 19. maj 2016 konkluderet, at der er tale om et advarselsregister, som skulle have været anmeldt til Datatilsynet, hvilket det ikke er. Derudover er det konkluderet, at LLO Horsens behandler urigtige og vildledende oplysninger uden at foretage kontrol af rigtigheden heraf.

På denne baggrund er LLO Horsens blevet påbudt at ophøre med at drive listen samt fjerne den fra sin hjemmeside, hvilket påbud skal være overholdt senest på torsdag den 26. maj 2016.

Afgørelsen fra Datatilsynet kan læses her.

LLO Horsens har den 26. maj 2016 fjernet listen og efterladt en lakonisk meddelelse om, at de vender tilbage

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
23.11.2022 LEJFORHØJELSE, SMÅHUS
23.11.2022 VEJLEDNING OM "HUSLEJELOFT"
23.11.2022 OPDATERET TYPEFORMULAR

Vis alle (294)