LEJERS RETTIGHEDER

4. april 2022

Når en ejendom skifter ejer, er lejers rettigheder gyldig mod enhver tinglysning, jf. lejelovens § 7, stk. 1. Dvs. en ny ejer indtræder i de forpligtelser, som den tidligere ejer af ejendommen har.

Har den tidligere ejer forsømt sine forpligtelser, f.eks. ved manglende afholdelse af ind- og fraflytningssyn, så hæfter den nye ejer for deposita mv.

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse fa 30. marts 2022 fastslået, at den nye ejer skulle tilbagebetale depositum til lejer, da den tidligere ejer havde forsømt at afholde fraflytningssyn.

Du kan læse afgørelsen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.05.2022 NY TYPEFORMULAR - HVORNÅR?
21.04.2022 ISTANDSÆTTELSE GODKENDT
21.04.2022 "TABERGEBYR"

Vis alle (260)