NY TYPEFORMULAR – HVORNÅR?

20. maj 2022

I forbindelse med den nye lejelov der træder i kraft 1. juli 2022 vil der også komme en ny typeformular.

Boligministeriet har i den forbindelse meddelt, at der forventeligt vil komme en overgangsperiode, hvor det er muligt at anvende typeformular A, 9. udgave, lovligt. Dette i lighed med overgangen fra typeformular A, 8. udgave til A, 9. udgave.

Der foreligger dog ikke oplysning om, hvor længe overgangsperioden vil vare, og der er fortsat ingen meddelelse om, hvornår typeformular A, 10. udgave, forventes offentliggjort.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
23.11.2022 LEJFORHØJELSE, SMÅHUS
23.11.2022 VEJLEDNING OM "HUSLEJELOFT"
23.11.2022 OPDATERET TYPEFORMULAR

Vis alle (294)