LEJERS INDSIGELSE MOD VANDREGNSKAB

20. december 2022

Få steder i lejeloven stilles der krav til lejers indsigelse – et af tilfældende er forbrugsregnskaber. Her skal lejers indsigelse angive, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 15. december 2022 fastslået, at denne indsigelse ikke var tilstrækkelig specificeret:

“Jeg fremsender hermed min indsigelse vedrørende vandaflæsning modtaget 10/6-2022. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt godkende det ekstremt høje vandforbrug. Vi har over flere gange fået efterbetalinger, så jeg vil gerne være 100 procent sikker på at vandet er forbrugt af os. Jeg vil hellere end gerne betale, hvis det viser sig at dette er tilfældet, men som udgangspunkt skal vi have styr på forbruget først.”

Derudover havde lejer ikke efterkommet nævnets anmodning om at afgive svar i sagen, jf. § 86, stk. 2, i lov om boligforhold (fejlagtigt angive som § 86, stk. 3, i afgørelsen).

Du kan læse afgørelsen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.05.2023 BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE
18.04.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS
18.04.2023 AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

Vis alle (316)