LEJERS INDSIGELSE MOD VANDREGNSKAB

20. december 2022

Få steder i lejeloven stilles der krav til lejers indsigelse – et af tilfældende er forbrugsregnskaber. Her skal lejers indsigelse angive, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 15. december 2022 fastslået, at denne indsigelse ikke var tilstrækkelig specificeret:

“Jeg fremsender hermed min indsigelse vedrørende vandaflæsning modtaget 10/6-2022. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt godkende det ekstremt høje vandforbrug. Vi har over flere gange fået efterbetalinger, så jeg vil gerne være 100 procent sikker på at vandet er forbrugt af os. Jeg vil hellere end gerne betale, hvis det viser sig at dette er tilfældet, men som udgangspunkt skal vi have styr på forbruget først.”

Derudover havde lejer ikke efterkommet nævnets anmodning om at afgive svar i sagen, jf. § 86, stk. 2, i lov om boligforhold (fejlagtigt angive som § 86, stk. 3, i afgørelsen).

Du kan læse afgørelsen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)