INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

22. maj 2024

Når en lejer fremsætter indsigelse mod et forbrugsregnskab, er udlejer forpligtet til, hvis der er et krav om efterbetaling at indbringe sagen for huslejenævnet, jf. lejelovens § 77.

Der stilles dog krav til lejers indsigelse mod forbrugsregnskabet, idet indsigelsen skal angive, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Hvis lejer ikke opfylder dette, så vil forbrugsregnskabet bliver godkendt.

Huslejenævnet i Odense har den 13. maj 2024 truffet afgørelse i en sag, hvor lejers indsigelse ikke angik punkter i varmeregnskabet, men mere havde karakter af en vedligeholdelsesmæssig klage.

Udlejer valgte at indbringe sagen, og gjorde gældende, at lejers indsigelse ikke var gyldig. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt lejers indsigelse er gyldig, så indbring sagen og lad nævnet træffe afgørelsen.

Afgørelsen fra nævnet kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)