DIGITAL KOMMUNIKATION

15. juni 2017

Folketingets partier har indgået en stemmeaftale om ændring af lejelovens bestemmelser om digital kommunikation. Umiddelbart lader det til, at forbedringerne er begrænsede, men det endelig indhold er ikke bekendt, da lovforslaget ikke er fremsat. Dette forventes at ske i efteråret 2017. Du kan se nyheden fra ministeriet her.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i deres model for digitaliseringen blandt andet skrevet følgende:

  • De nuværende regler om digital kommunikation ophæves, så parterne som udgangspunkt selv vælger kommunikationsform. Digital kommunikation forudsætter, at parterne udveksler mailadresser.
  • Parterne kan med et passende varsel kræve, at meddelelser, hvor der er krav om skriftlighed, fremover sendes med almindeligt brev. Varslet fastlægges til 1 måned fra d. 1.
  • Hvis lejeren er undtaget fra Digital Post fra det offentlige, fritages leje-ren uden varsel for digital kommunikation i lejeforholdet, når lejeren oplyser udlejeren herom.
  • Betalingspåkrav og opsigelse af lejeren skal altid ske pr. brev. Parterne kan dog indgå aftale om, at lejerne også kan modtage de pågældende meddelelser i e-Boks. Hvis lejeren er fritaget fra Digital Post, kan med-delelserne dog ikke sendes digitalt.
  • Regler om ind- og fraflytningssyn præciseres, så der skabes klarhed over, at parterne kan gennemføre synene digitalt.
  • Reglerne om tilbudspligt præciseres, så der skabes klarhed over, hvordan udlejeren kan opfylde tilbudspligten digitalt.
  • Modellen for digitalisering skal sikre, at man kan overgå til fx e-Boks eller en anden digital løsning på sigt uden at lovgivningen skal ændres.
  • Den almene boligsektor omfattes af de samme regler som de private lejeforhold, så reglerne for kommunikation er ens på tværs af lejemarkedet.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)