LOVFORSLAG L76 VEDTAGET

21. december 2023

Folketinget har den 19. december 2023 vedtaget lovforslag L76, som havde til formål bl.a. at rette de fejl, der var opstået i lejelovgivningen ifm. sammenskrivningen af boliglejelovene.

Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2024 og har følgende hovedelementer:

1) Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger.

2) Rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovene.

3) Tilbudspligt.

Ejendom Danmark har lavet en vejledning til lovændringerne, som du kan finde på dette link (kræver medlemsskab af ED): https://ejd.dk/nyheder/ny-vejledning-til-l76

Desværre bliver der ikke rettet op på den åbenlyse fejl for lejeaftaler indgået efter 1.7.2022 mht. nettoprisindeksering af lejen i omkostningsbestemte og gennemgribende moderniserede lejemål. Bemærk det er underskriftstidspunktet for lejeaftalen, der skal tages udgangspunkt i.

Du kan følge lovforslagets vej her.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)