KRAV TIL FRAFLYTNINGSRAPPORT

17. juli 2023

Reglerne for afholdelse af fraflytningssyn er fyldt med snubletråde – både i forhold til indkaldelse til synet, afholdelse af synet og krav til, at istandsættelseskravene skal være tilstrækkelige præcise.

Huslejenævnet i Odense har behandlet en sag om afregning af depositum, herunder udlejers krav om istandsættelse. Nævnet fandt, at udlejers krav om istandsættelse – uagtet at parterne havde indgået en aftale om istandsættelsen – var upræcise, og udlejer mistede derved størstedelen af sine istandsættelseskrav.

I fraflytningsrapporten var det angivet, at vægge enten skulle hvidtes/males, males/plettes, afrenses/males, og at gulvene enten skal afslibes/afrenses/lakeres osv. Men det var ikke nærmere angivet, hvad der konkret skulle ske med fladerne.

Afgørelsen kan læses her.

Desværre er afgørelsen ikke enestående. I flere af de fynske Huslejenævn tilsidesættes udlejers krav om istandsættelse, da det ikke tilstrækkeligt præcist angives, hvilket krav der rejses. Oftest ses fraflytningsrapporter, hvor der skal angives både en tilstand og en udbedring, men udlejer har desværre kun angivet en tilstand, og dermed ikke rejst noget krav.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)