BRL § 5, STK. 2, IKKE ET MERE BYRDEFULDT VILKÅR

5. december 2017

Højesteret har den 4. december 2017 afsagt en kendelse, der har stadfæstet den omfattende praksis fra landretterne om, at der ikke kan ske sammenligning af lejemål med leje fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, med lejemål, hvor lejen er fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1. Det heller ikke når det skal vurderes, om der er aftalt et mere byrdefuldt vilkår, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 9.

Højesteretsdommen kan du læse her.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
25.02.2020 "SMÅHUS"-LEJE GODKENDT
31.01.2020 FORLIG OM LEJELOVEN
16.12.2019 JULE- OG NYTÅRSLUKKET

Vis alle (183)