LEJENS STØRRELSE, MIDDELFART

24. februar 2023

Huslejenævnet i Middelfart behandlet en sag om lejens størrelse i et “småhus”.

Lejeaftalen er påbegyndt den 31. juli 2020 og ophørt pr. 30. september 2022. Lejer indbringer sagen for Huslejenævnet ved skrivelse af 5. juli 2022, og den i lejekontraken aftale reguleringsklausul, der skulle være trådt i kraft pr. 1. januar 2022, er parterne enig om er ugyldig. Der er derfor ikke sket nogen lejeregulering i lejeperioden.

Lejer kan derfor alene kræve lejen nedsat med virkning for fremtiden, jf. lejelovens § 40, stk. 2.

Nævnet nedsatte lejen fra 858,82 kr. pr. kvm. til skønsmæssigt 750,00 kr. pr. kvm.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)