LEJENS STØRRELSE, MIDDELFART

24. februar 2023

Huslejenævnet i Middelfart behandlet en sag om lejens størrelse i et “småhus”.

Lejeaftalen er påbegyndt den 31. juli 2020 og ophørt pr. 30. september 2022. Lejer indbringer sagen for Huslejenævnet ved skrivelse af 5. juli 2022, og den i lejekontraken aftale reguleringsklausul, der skulle være trådt i kraft pr. 1. januar 2022, er parterne enig om er ugyldig. Der er derfor ikke sket nogen lejeregulering i lejeperioden.

Lejer kan derfor alene kræve lejen nedsat med virkning for fremtiden, jf. lejelovens § 40, stk. 2.

Nævnet nedsatte lejen fra 858,82 kr. pr. kvm. til skønsmæssigt 750,00 kr. pr. kvm.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.02.2024 GENERALFORSAMLING 2024
20.02.2024 PÅSKELUKKET
20.02.2024 KRAV TIL FRAFLYTNINGSRAPPORTEN

Vis alle (351)