FOTOS VED FRAFLYTNING

29. april 2021

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 11. marts 2021 reduceret udlejerens krav om istandsættelse skønsmæssigt. Reduktionen i udgifterne til istandsættelse fortages, da udlejeren under sagen ikke har fremlagt tilstrækkelig billeddokumentation for de istandsættelseskrav, som der gøres gældende.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen er – til trods for, at udgifterne reduceres – et udtryk for, at hvis udlejer kan fotodokumentere nødvendigheden af sine istandsættelseskrav, har Huslejenævnet mulighed for at realitetsbehandle tvisten. Derved opnås der mulighed for at få godkendt de nødvendige udgifter til lejemålets istandsættelse, selv efter kortere bo-perioder. Fotodokumentationen skal dog være så tilstrækkelig præcis og entydig, at Huslejenævnet “kan skabe identitet” mellem fraflytningskravet og dokumentationen. Det betyder f.eks., at hvis alle fire vægge i stuen skal males, skal der være billeder af alle fire vægge, der begrunder den nødvendige istandsættelse.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)