REGULERING FOR SKATTER OG AFGIFTER

11. marts 2020

Retten i Svendborg har den 6. marts 2020 truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt der i lejekontrakten skulle tages forbehold for stigning i skatter og afgifter, jf. lejelovens §§ 50-51.

Et flertal i byretten kom frem til, at det faktum, at der i lejeaftalerne ikke var taget forbehold for regulering af skatter og afgifter, ikke var ensbetydende med, at udlejer dermed havde givet afkald på muligheden for en forhøjelse efter bestemmelserne i lejelovens §§ 50-51.

Du kan læse byretsdommen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
12.05.2020 VEDLIGEHOLDELSESPLAN
12.05.2020 KRAV OM SKRIFTLIGHED
23.04.2020 LOVFORSLAG FREMSAT

Vis alle (201)