HUSLEJELOFTET – I PRAKSIS

1. september 2022

Regeringens aftale med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, der blev indgået den 26. august 2022, er endnu ikke udmøntet sig i et lovforslag. Så vær opmærksom på, at det pt. kun er en aftale.

Så nedenstående er “forventningerne” til udmøntningen af aftalen:

Følgende lejemål omfattes af huslejeloftet på 4%:

  • Private boliglejemål, hvor der i kontraktens § 11 er aftalt en regulering efter nettoprisindeks
  • Loftet for lejeregulering gælder ikke for beregnede omkostningsbestemte lejestigninger
  • gælder ikke for erhvervslejemål

Aftalen betyder, at den årlige regulering efter nettoprisindeks begrænses til 4%. Så kan der beregnes en stigning på f.eks. 8,1%, så maksimeres reguleringen til 4%. Hvis den beregnede stigning i nettoprisindekset alene udgør 2,8%, så kan der alene opkræves 2,8%.

Hvis der varsles stigning i skatter og afgifter samt forbedringsforhøjelser, så indgår de ikke i beregningen af det maksimale loft.

Der er i aftalen en “kattelem”, hvor det bliver muligt at kræve mere end 4%, hvis det kan dokumenteres, at den maksimalestigning på 4% ikke dækker stigningen i ejendommens driftsudgifter sammenholdt med driftsudgifterne året før.

Eksempelvis: Stigningen i nettoprisindekset er 7,2% og de dokumenterede udgiftsstigninger udgør 9,4%, så må der meddeles en stigning på 4% +3,2%, således stigningen i alt bliver 7,2%.

Hvis der er meddelt lejer en stigning i august måned på 8,1% til ikrafttræden 1. oktober 2022, må der fra 1. oktober 2022 og frem til 31. december 2022 opkræves en stigning på 8,1%, men fra 1. januar 2023 skal stigningen nedsættes til 4%.

Reglerne for huslejeloftet skal gælde for alle reguleringer, der meddeles efter ikrafttræden, men også for eksisterende kontrakter, hvor der allerede forud for ikrafttræden er sket eller meddelt en lejestigning baseret på nettoprisindeks for 2022. Udlejer skal dog ikke tilbagebetale allerede opkrævede stigninger.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)