AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

18. april 2023

Foreningen har repræsenteret et medlem i forbindelse med en sag ved Huslejenævnet i Odense. Lejers repræsentant havde gjort gældende:

- da lejemålet er overtaget ved en allonge, har udlejer været forpligtet til at afholde nyt indflytningssyn for de lejere, der er indtrådt i lejeaftalen. Da et sådan indflytningssyn ikke har været foretaget, har udlejer mistet sit krav om istandsættelse ved fraflytning

- den af udlejer udarbejde fraflytningsrapport er ikke tilstrækkelig klar, hvorfor udlejer af den årsag har mistet kravet om istandsættelse ved fraflytning. Desuden skulle udlejer havde forsømt at udlevere fraflytningsrapporten.

Udlejers repræsentant havde gjort gældende:

- “afståelse” af et boliglejemål er lovligt, og at de beskyttelsespræceptive regler for afholde af indflytningssyn alene træder i kraft ved indgåelse af lejekontrakten med den oprindelige lejer. Udlejer har afholdt indflytningssyn ved indgåelse af den oprindelige beboelsesaftale pr. 1. april 2019

- fraflytningsrapporten er klar og tydelig, da der er angivet både en tilstand, og hvad den anførte tilstand giver anledning til af udbedring. At det har formodningen mod sig, at lejerne ikke har fået udleveret rapporten, da lejer med sin underskrift har kvitteret for at have modtaget kopi af fraflytningsrapporten ved fraflytningssynet

- det af fraflytningsrapporten fremgår: “Parterne er enige om den vedligeholdelsestilstand for lejligheden, der fremgår af skemaet og de ovenfor anførte særlige bemærkninger og om, at de de arbejder, som parterne har aftalt skal gennemføres i forbindelse med fraflytningen udføres for lejerens regning.”

Nævnet vedtog, at lejerne hæftede for kravene om istandsættelse, da der kunne indgås aftale om “afståelse” af boliglejemålet, at der ikke var krav om nyt indflytningssyn ifm. indtrædelse i lejemålet, og at lejerne ved fraflytningssynet havde bekræftet modtagelsen af fraflytningsrapporten samt indgået bindende aftale om istandsættelse af det lejede.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Det bemærkes, at Huslejenævnets flertal endvidere godkendte, at lejerne hæfter for udgiften til 1/10 del af tapet, da dette er en del af aftalegrundlaget.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)