AFTALE OM FRI LEJE SKAL OPLYSES!

20. december 2022

Iht. lejelovens § 54, stk. 2, fremgår det, at det er en betingelse for fri lejefastsættelse, at det af lejeaftalen fremgår, hvis der er tale om et lejemål, der er omfattet af lejelovens § 54, stk. 1, nr. 2 og 3.

Hvis en sådan aftale ikke fremgår, har det store konsekvenser for ens lejefastsættelse. Det betyder, at lejen fastsættes i overensstemmelse med de almindelige regulerede lejefastsættelsesregler.

Dette er senest illustreret i en sag ved Huslejenævnet i Odense, hvor udlejer ikke havde fået indføjet en aftale om fri lejefastsættelse i lejekontrakten. Lejen skulle derfor bedømmes efter reglerne for “småhuse”.

Lejen blev derfor nedsat fra  fra 57.816,00 kr., ekskl. varme, til årligt 38.250,00 kr., ekskl. varme.  Du kan læse afgørelsen her.

I den nyeste typeformular, A, 10. udgave, er de fortrykt muligheden for at tage stilling til, hvorvidt der er fri lejefastsættelse.

Husk der er kun fri lejefastsættelse i følgende lejeforhold:

- lejeforhold om beboelseslejligheder i ejendomme, der er taget i brug efter den 31. december 1991

- lejeforhold om beboelseslejligheder , der den 31. december 1991 eller inden denne dato lovligt udelukkende benyttedes til eller lovligt var indrettet udelukkende til erhvervsformål

- lejeforhold om nyindrettede beboelseslejligheder eller nyindrettede enkeltværelser i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet eller registreret som beboelse. Det samme gælder lejligheder og enkeltværelser i nypåbyggede etager, hvortil der er givet byggetilladelse efer den 1. juli 2004.

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)