LEJER HAR BEVISBYRDEN

19. november 2018

Retten i Odense har ved en dom af 25. oktober 2018 fastslået, at der er lejer, der har bevisbyrden for påstanden om, at lejen overstiger det lejedes værdi. Retten fastslog samtidig, at udlejer ikke med rette kunne ophæve lejemåle, selv om lejer havde modsat sig udlejers adgang til det lejede.

Spørgsmålet om ophævelse:

Udlejer varslede iværksættelse af forbedringarbejder i det lejede, og varslede samtidig adgang til det lejede med 3 måneders varsel. Lejerne nægtede adgang for udlejers håndværkere.

Indsigelsesadgangen medførte dog så meget usikkerhed  om, hvad en evt. indsigelse mod iværksættelsen af forbedringsarbejderne ville betyde, at udlejer ikke kunne ophæve lejemålet med rette.

Spørgsmålet om lejens størrelse:

Lejerne havde indbragt spørgsmålet om lejens størrelse for Huslejenævnet i Odense, der ved en afgørelse af 21. december 2017 nedsatte lejen fra 75.600,- kr. årligt til 51.000,- kr. årligt. Samtidig fastslog Huslejenævnet, at udlejer ikke havde været berettiget til at opkræve udgifter til vand og pbs-gebyr.

Lejers advokat havde gjort gældende, at nævnets afgørelse var truffet ud fra et “[...] fuldt belyst grundlag, herunder Huslejenævnets besigtigelse af det lejede”.

Lejerne kunne i boligretten ikke fremlægge bevis for, at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, og kunne heller ikke godtgøre, at der ikke findes sammenlignelige lejemål.

Du kan læse hele dommen her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)