HUSK ALLE ISTANDSÆTTELSESKRAV

26. juni 2020

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 18. juni 2020 behandlet en sag om lejernes pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder retablering af hæk.

Udlejer får fuldt medhold i uenigheden om istandsættelse ved fraflytningen. Men kravet om retablering af hæk bortfalder, da udlejer ikke har medtaget kravet i fraflytningsrapporten.

Uagtet, at det er åbenlyst, at lejerne har fjernet hækken, og i øvrigt også erkendt dette, så skal samtlige krav om istandsættelse, herunder retablering medtages i fraflytningsrapporten. Især når manglen kan erkendes ved sædvanlig agtpågivenhed.

Du kan læse afgørelsen her.

 

 

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
20.06.2024 GENERATIONSSKIFTE
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN

Vis alle (363)