HUSK AT SVARE HUSLEJENÆVNET

12. september 2023

Huslejenævnet er forpligtet til at oplyse sagerne, når disse indbringes for nævnet. Dette sker typisk ved, at der sendes høringsbreve til sagens parter.

I høringsbrevene bliver parterne gjort opmærksom på indholdet af § 86, stk. 2, i lov om boligforhold:

“I tilfælde, hvor fristen for svar efter de nævnte bestemmelser er udløbet, uden at svar er afgivet, kan nævnet fortolke tavsheden på den gunstigste måde for modparten og navnlig lægge dennes fremstilling til grund for afgørelsen.”

Manglende svar til Huslejenævnet kan derfor betyde, at det f.eks. alene er lejers synspunkter og oplysninger, der bliver lagt til grund for afgørelsen.

Dette var tilfældet i denne sag, hvor udlejer som følge af manglende svar mistede sit krav om istandsættelse.

Afgørelsen kan læses her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
13.03.2024 GENERALFORSAMLINGEN 2024
12.03.2024 FULDMAGT SKAL FORELIGGE...
12.03.2024 FORBEDRINGSFORHØJELSE GODKENDT

Vis alle (355)