UDLEJERS AFREGNING GODKENDT

4. juli 2022

Assens Huslejenævn har behandlet en sag om uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning. LLO havde gjort gældende, at lejer ved fraflytningssynet ikke havde fået udleveret en kopi af rapporten, jf. lejelovens § 98, stk. 4, hvorfor udlejer havde fortabt sine krav om istandsættelse.

Udlejer, der var repræsenteret af Ejendomsforeningen Fyn, gjorde dertil gældende, at lejer havde fået udleveret rapporten, da lejer ved fraflytningssynet affotograferede rapporten, og dermed havde haft mulighed for at gøre sig bekendt med istandsættelseskravene samt -omfanget.

Det Københavnske Huslejenævn har tidligere behandlet en tilsvarnede sag, GA 2018/04, hvor ankenævnet fandt, at udlejer ved at lade lejer affotografere rapporten havde opfyldt lejelovens § 98, stk. 4.

Huslejenævnet fandt, at formalia var opfyldt, og at der alene skulle foretages reduktion på ca. 12.000 kr., svarende til, hvad der i rapporten ikke var rejst krav om samt nogle mindre beløb vedrørende tæpper. Afgørelsen var dog ikke enstemmig, da mindretallet gjorde gældende, at kravene, der var fremsat, ikke var specificeret tilstrækkeligt.

Selv om udlejer i denne sag får medhold i formalia, kan det ikke anbefales at udlevere rapporten ved at lade lejer affotografere denne.

Afgørelsen finder du her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
10.05.2023 BINDENDE FRAFLYTNINGSAFTALE
18.04.2023 LEJENS STØRRELSE, SMÅHUS
18.04.2023 AFSTÅELSE BOLIGLEJEMÅL/INDFLYTNINGSSYN

Vis alle (316)