UDLEJERS AFREGNING GODKENDT

4. juli 2022

Assens Huslejenævn har behandlet en sag om uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning. LLO havde gjort gældende, at lejer ved fraflytningssynet ikke havde fået udleveret en kopi af rapporten, jf. lejelovens § 98, stk. 4, hvorfor udlejer havde fortabt sine krav om istandsættelse.

Udlejer, der var repræsenteret af Ejendomsforeningen Fyn, gjorde dertil gældende, at lejer havde fået udleveret rapporten, da lejer ved fraflytningssynet affotograferede rapporten, og dermed havde haft mulighed for at gøre sig bekendt med istandsættelseskravene samt -omfanget.

Det Københavnske Huslejenævn har tidligere behandlet en tilsvarnede sag, GA 2018/04, hvor ankenævnet fandt, at udlejer ved at lade lejer affotografere rapporten havde opfyldt lejelovens § 98, stk. 4.

Huslejenævnet fandt, at formalia var opfyldt, og at der alene skulle foretages reduktion på ca. 12.000 kr., svarende til, hvad der i rapporten ikke var rejst krav om samt nogle mindre beløb vedrørende tæpper. Afgørelsen var dog ikke enstemmig, da mindretallet gjorde gældende, at kravene, der var fremsat, ikke var specificeret tilstrækkeligt.

Selv om udlejer i denne sag får medhold i formalia, kan det ikke anbefales at udlevere rapporten ved at lade lejer affotografere denne.

Afgørelsen finder du her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)