NY TYPEFORMULAR, HVORNÅR?

4. juli 2022

Den nye lejelov trådte som bekendt i kraft den 1. juli 2022, og i den forbindelse har stort set samtlige bestemmelser i lejelovgivningen fået nye paragrafnumre. Dette har selvsagt aktualiseret behovet for en ny typeformular, og siden lejelovens vedtagelse den 1. marts 2022 har spørgsmålet været, hvornår der kom en ny typeformular.

Indenrigs- og boligministeriet har den 28. juni 2022 sendt den nye typeformular A, 10. udgave samt bekendtgørelsen i høring. Du kan finde det her.

Men den nye typeformular vil imidlertid ikke kunne anvendes fra den 1. juli 2022, jf. bekendtgørelsen. Det betyder følgende:

  • den nuværende autoriserede typeformular, A, 9. udgave, må anvendes frem til og med den 31. december 2022
  • den nye typeformular A, 10. udgave må tidligst anvendes fra 1. september 2022
  • fra den 1. januar 2023 er det alene typeformular A, 10. udgave, der må anvends ved indgåelse af nye lejeaftaler.

Det er fortsat underskriftsdatoen på kontrakten, der er afgørende.

Husk – hvis du henviser til paragraffer i din lejekontrakt skal de naturligvis allerede fra 1. juli 2022 opdateres til den nye lejelovs bestemmelser.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)