1-ÅRS FRIST INDBRINGELSE

17. juli 2023

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 27. juni 2023 afvist at realitetsbehandle en sag om lejens størrelse i et “småhus”, da lejer ikke havde en retlig interese i en afgørelse af spørgsmålet.

Lejemålet var indgået pr. 15. september 2021, og ophørte den 31. oktober 2022. Der var i lejeperioden ikke sket nogen regulering af lejen.

Lejer havde indbragt sagen om lejens størrelse den 25. oktober 2022, dvs. en evt. nedsættelse af lejen ville således tidligst få virkning pr. 1. november 2022, jf. lejelovens § 45, stk. 4.

Da lejemålet var ophørt, før en evt. nedsættelse kunne få virkning, så blev sagen afvist af Huslejenævnet.

Afgørelsen kan du læse her.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)