CORONA CTR. FLYTTESYN

10. februar 2021

Covid 19/corona præger desværre stadig vores hverdag. Det giver en problematik ift. afholdelse af det lovpligtige fraflytningssyn. Så spørgsmålet om, hvorvidt udlejer kan nægte lejer at møde til fraflytningssynet bliver aktuelt.

Der har (endnu) i de fynske huslejenævn ikke været behandlet en problematik, hvor udlejer har nægtet lejer deltagelse.

Men beboerklagenævnet i Århus  har behandlet en fraflytningstvist i et alment lejemål, og her blev nævnets konklusion:

“Nævne fandt, at udlejers istandsættelseskrav som følge af misligholdelse er bortfaldet. Nævnet bemærker, at det af sagen fremgår, at boets repræsentant blev henvist til at opholde sig uden for lejemålet, mens udlejer synede lejemålet. Da boets repræsentant p denne måde blev afskåret fra  at deltage i flyttesynet sammen med udlejer, er § 13, stk. 3, i bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger, efter nævnets opfattelse, ikke overholdt, hvorfor udlejers istandsættelseskrav bortfalder, jf. samme bekendtgørelses § 17, stk. 1.”

Da udlejer i lejelovgivningen er forpligtet til at afholde fraflytningssyn med lejers deltagelse, må konklusionen være, at lejer ikke – uden konsekvens for bortfald af istandsættelseskrav – kan nægtes deltagelse i fraflytningssynet.

NB. Afgørelsen er upåklaget.

What do you want to do ?

New mail

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
22.05.2024 UDGIFT TIL NY LÅS GODKENDT
22.05.2024 BELØB UD OVER LEJEN
22.05.2024 INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB

Vis alle (362)