BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 2/ENERGISPAREPAKKEN

27. maj 2013

Folketinget har oplyst, at ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen har valgt ikke at sætte lovforslaget om energisparepakken, herunder ændringen af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, til afstemning. Dermed bliver loven ikke vedtaget, og lovforslaget vil automatisk bortfalde ved det nye Folketings åbning i oktober. Hvis ministeren der ønsker at få forslaget behandlet, skal der ske genfremsættelse i næste folketingsår.

Oplysningen om beslutningen om ikke at fremme energisparepakken i denne folketingssamling stammer fra den arbejdsplan, som Folketinget har lavet for resten af denne samling. Her var energisparepakken med i første udkast, men den er i det seneste udkast taget af.

Nyhedsarkiv

Dato Nyhed
07.02.2019 GENERALFORSAMLING 2019
07.02.2019 LEJENS STØRRELSE, "SMÅHUS"
07.02.2019 BETALING FOR VAND

Vis alle (156)