Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

JULELUKKET

Foreningens sekretariat holder jule- og nytårslukket fra fredag, den 21. december 2018 - 2. januar 2019, begge dage inkl. Vi ønsker vores medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår.

→ Læs mere

FREMKOMST AF BETALINGSPÅKRAV

Udlejer sendte påkrav om betaling af forfalden husleje med både almindelig og anbefalet brev af 13. december 2017. Udlejer ophævede lejemålet den 3. januar 2018. Det fremgik af track & trace, a…

→ Læs mere

VARSLING AF SKATTER & AFGIFTER

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 29. november 2018 godkendt en varslet lejeforhøjelse for stigning i skatter og afgifter, og hvor udlejer havde fastsat udgiften til renovation indeholdt …

→ Læs mere

FRAFLYTNINGSTVIST

Huslejenævnet i Middelfart kommune har ved en afgørelse af 3. december 2018 tilsidesat lejers egen maleristandsættelse af det lejede og pålagt lejer at male væggene i det lejede mv. Lejer har beboet d…

→ Læs mere