Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

LEJER HAR BEVISBYRDEN

Retten i Odense har ved en dom af 25. oktober 2018 fastslået, at der er lejer, der har bevisbyrden for påstanden om, at lejen overstiger det lejedes værdi. Retten fastslog samtidig, at udlejer ikke me…

→ Læs mere

LEJENS STØRRELSE, "SMÅHUS"

Lejeren har ved brev af 1. juni 2018 indbragt en sag om den gældende årlige leje på 55.200,00 kr. ekskl. varme og vand. Lejeren er [...], og udlejeren er [...]. Lejeren har indbragt sagen, efter…

→ Læs mere

BETALING FOR RENOVATION

Lejeren har ved brev af 4. juli 2018 indbragt en sag om uberettiget betaling af renovation udover lejen. Lejeren er [...] og udlejeren er [...]. Lejeren har gjort gældende, at udlejeren ikke har…

→ Læs mere

LEJEN I "SMÅHUS"

Retten i Odense har ved en dom af 15. oktober 2018 fastsat lejen i et "småhus" i Middelfart til 54.000,- kr. årligt. Hvis boligarealet i henhold til Bygnings- og Boligregistret lægges til grund, så…

→ Læs mere