Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

VANDAFLEDNINGSBIDRAG

Østre Landsret har fastslået, at vandafledningsbidrag anses som en del af udgiften til vand, og dermed indgår den i vandregnskabet. Lejer skulle iflg. lejeaftalen betale for stikafgift, renovations…

→ Læs mere

SPARET VEDLIGEHOLDELSE VED VINDUESUDSKIFTNING

Udlejer havde varslet iværksættelse af opsætning/udvidelse af altaner samt udskiftning af termoruder (årgang 1992). Det var alene tale om udskiftning af ruder fra de oprindelige ruder fra 1992 til ene…

→ Læs mere

FRISTER/POSTLOVEN

Gennemførelsen af den nye postlov pr. 1. juli 2016  har fået betydning for, hvorledes fristerne beregnes i forhold til klagefrister. Dette kan få betydning for rettidig fremsendelse af forbrugsregnska…

→ Læs mere

NYE SATSER

Reguleringssatserne for §§ 18 og 18 b samt § 63 a bliver forhøjet med 0,5% i 2017, mens satsen for indvendig vedligeholdelse forbliver på kr. 44,- pr. kvm. En del af de øvrige satser, der reguleres…

→ Læs mere