Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

KONFERENCE 29-11-2017 - FULDT BOOKET!

I samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark inviteres der til kursus/informationsmøde onsdag, den 29. november 2017, kl. 08.30-ca. 15.45, der afholdes på EWII Park, Højstrupvej 7 B, 5200 Odense …

→ Læs mere

RENOVATION I NYOPFØRT EJENDOM

Højesteret har i en dom af 21. september 2017 (sag 26/2017) fastslået, at udlejer heller ikke er berettiget til at kræve betaling for renovation ud over lejen i en ejendom, der er omfattet af lejelove…

→ Læs mere

BETALING FOR VANDFORBRUG

Højesteret har i en dom af 21. september 2017 (sag 320/2016) fastslået, at lejer ikke har krav på at få tilbagebetalt de vandudgifter, der er betalt for 2010-2012, selv om der ikke er aflagt en vandre…

→ Læs mere

VARSLING LEJEFORHØJELSE, "SMÅHUS"

Huslejenævnet i Odense har ved en afgørelse af 12. september 2017 behandlet en sag om indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Nævnet godkendte en forhøjelse af lejen, ikke som varslet, men en forhøj…

→ Læs mere