Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

NYE SATSER

Reguleringssatserne for §§ 18 og 18 b samt § 63 a bliver forhøjet med 0,5% i 2017, mens satsen for indvendig vedligeholdelse forbliver på kr. 44,- pr. kvm. En del af de øvrige satser, der reguleres…

→ Læs mere

DYRE LEJEREGLER

Nyeste lejeregler koster samfundet 485 millioner om året Lejere og udlejere har siden den 1. juli 2015 skullet følge en række nye regler for private lejeboliger. Men reglerne er svære at forstå, og d…

→ Læs mere

PBS-GEBYR ER IKKE LOVLIGT

Højesteret har i en dom af 29. juni 2016 fastslået, at en aftale om at tillægge lejen PBS-gebyr var i strid med lejelovgivningen. "Ifølge en lejekontrakt for et lejemål omfattet af boligregulerings…

→ Læs mere

LEJEN GODKENDT

Huslejenævnet i Middelfart har ved en afgørelse af 17. juni 2016 godkendt en leje svarende til kr. 604,30 pr. m2 årligt i et "småhus". "Lejer har ved mail af 4. maj 2015 indbragt sag for huslejenæv…

→ Læs mere