Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

VI FLYTTER...

Foreningen flytter sit domicil fra den nuværende adresse på Vestre Stationsvej 18 til TARUPVEJ 80, 5210 ODENSE NV. Flytningen finder sted torsdag den 27. juni 2019. Foreningens sekretariat vi…

→ Læs mere

LEJENS STØRRELSE, BRL § 5, STK. 2

Huslejenævnet har behandlet en sag om lejens størrelse i et gennemgribende moderniseret lejemål, og nævnets flertal godkendte en leje, der svarer til 1.089,68 kr. pr. kvm. "Ved brev af 26. februar …

→ Læs mere

ISTANDSÆTTELSE GODKENDT

Udlejer har ved en afgørelse fra Huslejenævnet i Middelfart fået medhold i, at det lejede skulle istandsættes, selv efter en kortere boperiode. Reduktionen af istandsættelseskravet skyldtes alene udfy…

→ Læs mere

SALG AF EJENDOM

På generalforsamlingen den 5. marts 2019 blev det oplyst, at foreningen har købt nyt domicil. Derfor tilbydes foreningens medlemmerne at købe vores nuværende ejendom, Vestre Stationsvej 18, 5000 Od…

→ Læs mere