Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

VARSLING TILSIDESAT

Huslejenævnet i Svendborg har ved en afgørelse af 11. oktober 2018 fortolket bestemmelsen om mere byrdefulde vilkår, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 9, således, at et vilkår om regulering for ska…

→ Læs mere

ISTANDSÆTTELSESKRAV TILSIDESAT

Retten i Odense har ved en dom af 2. oktober 2018 tilsidesat udlejers krav om istandsættelse, idet boligrettens flertal finder, at lejer ikke var indkaldt rettidigt til fraflytningssyn. Afgørelsen …

→ Læs mere

KONFERENCE 26-11-2018

I samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark inviteres der til kursus/informationsmøde mandag, den 26. november 2018, kl. 08.30-ca. 15.45, der afholdes på Frederik den VI's Hotel, Rugårdsvej 590,…

→ Læs mere

LEJENS STØRRELSE, AFTALELOVEN

Lejerne har ved brev af 25. juni 2018 anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse ved lejemålets indgåelse den 1. juli 2017. Lejerne er [...] og udlejeren er [...]. I henhold …

→ Læs mere