Samarbejdspartnere

→ Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

LUKKEDAG

Foreningens sekretariat holder lukket mandag, den 26. november 2018 på grund af konference.  

→ Læs mere

VARSLING TILSIDESAT

Huslejenævnet i Svendborg har ved en afgørelse af 11. oktober 2018 fortolket bestemmelsen om mere byrdefulde vilkår, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 9, således, at et vilkår om regulering for ska…

→ Læs mere

ISTANDSÆTTELSESKRAV TILSIDESAT

Retten i Odense har ved en dom af 2. oktober 2018 tilsidesat udlejers krav om istandsættelse, idet boligrettens flertal finder, at lejer ikke var indkaldt rettidigt til fraflytningssyn. Afgørelsen …

→ Læs mere

KONFERENCE 26-11-2018 - FULDT BOOKET!

I samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark inviteres der til kursus/informationsmøde mandag, den 26. november 2018, kl. 08.30-ca. 15.45, der afholdes på Frederik den VI's Hotel, Rugårdsvej 590,…

→ Læs mere